Pixellab Tutorial

#7 Pixellab Tutorial

PIXELLAB INTRODUCTION :
 இந்த பிக்செல்லாப் டெக்ஸ் எடிட்டிங் புகைப்படம் எடிட்டிங் செய்ய உதவுகிறது. யூட்யூபில் சிறு உருவாக்கத்தை உருவாக்க இந்த ஆப் ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. எளிமையாக எடிட்டிங் செய்ய இந்த பிக் சொல்லாப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ADD IMAGE :
 பிக்செல்லாப் ஓபன் செய்த பிறகு, இடது பக்க மேல் மூலையில் ஒரு பிளஸ் (+) ஐகான் பட்டன் இருக்கும். இதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுக்குப் பிடித்த படத்தை இந்த ஆப் மூலம் இறக்குமதி செய்யலாம்.
CHANGE IMAGE SIZE :
 பிக்செல்லாபில், மேல் பக்கம் வலது பக்கம், 3 புள்ளிகள் காணப்படும். அதை கிளிக் செய்து பார்த்தால் அதில் பட அளவு( image size) உள்ளது. அதில் படத்தின் அளவுகளை மாற்றம் செய்ய நீங்கள் அகலத்தையும் உயரத்தையும் உள்ளிட வேண்டும்.
REMOVE COLOUR :
 இந்தப் போஷன் உங்கள் படத்தை இயக்கிய பிறகு படத்திலுள்ள வண்ணங்களை அகற்றுவதற்கு உதவுகிறது. உங்கள் படத்தை இறக்குமதி செய்த பிறகு, திட எனப்படும் மொழி இருக்கும் .அதில் (A) போன்று இருப்பதை தேர்வு செய்த பிறகு, விருப்பத்திற்கு அருகிலுள்ள திடமான உள்ளே வண்ணத்தை நீக்கு தேர்வு செய்து அதை இயக்கிய பிறகு தேர்வு விண்ணப்பத்தை இயக்க வேண்டும். இந்த செயலில் படத்தை போன்றது மற்றும் அதை வைக்கவும் வண்ணங்களை நீக்கவும் வண்ணத்தை அகற்றுவதற்கு இந்த செயல் உதவுகிறது.
SAVE PROJECT :
 முழு எடிட்டிங் நீங்கள் செய்த பிறகு எடிட்டிங் முடிந்திருந்தால் அதை திட்டமாக சேமிக்கலாம். அதில் நீங்கள் எடிட்டிங் செய்த ஏதாவது கோப்புக்கள் நீக்கப்பட்டு இருந்தாலும் அதை நீங்கள் திரும்பவும் மீட்டெடுத்து சேமித்து வைத்துக் கொள்ளலாம்.
 

EXPORT IMAGE :
 எடிட்டிங் செய்த பிறகு மேல் பக்கத்தில் வலது மூலையில் 3 புள்ளிகள் காணப்படும். அதை கிளிக் செய்து, நீங்கள் உருவாக்கிய படத்தை காட்டும். நீங்கள் இயக்கிய படத்தை செய்து, உங்களுக்கு விருப்பமான முறையில் படத்தை இயக்கி பதிவிறக்கி நமது கேலரியில் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளலாம். இந்த பிக் செல்லாப் சிறந்த எடிட்டிங் செய்ய உதவுகிறது .

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Comment here